Výhodné podmínky financování pro firmy a podniky

Díky našemu partnerství se společností ČSOB Leasing Vám můžeme nabídnout výhodné podmínky financování v podobě účelového úvěru nebo finančního leasingu.

Účelový úvěr

Nabízíme vám účelový úvěr pro pořízení strojů a zařízení. Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr výhodný?

 • Maximální výše úvěru není omezena,
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců),
 • možnost splácení v korunách i eurech (EUR jen pro podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení),
 • splátka úvěru není zatížena DPH,
 • neměnná výše měsíčních splátek,
 • možnost předčasného splacení,
 • pojistné hrazené ve splátkách,
 • volitelně – pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách.

Čím je úvěr výhodný pro podnikatele?

 • Vhodný pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu,
 • zákazník-podnikatel je vlastníkem předmětu financování od počátku smlouvy a provádí své daňové odpisy,
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku,
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení.

Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování strojů a zařízení. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

Čím je finanční leasing výhodný?

 • Snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období,
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy,
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí,
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách,
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy.

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

 • Zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře,
 • leasingové splátky jsou pro firmu plně uznatelným daňovým nákladem,
 • předměty financování pořízené formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze firmy – mimobilanční financování (dle českých standardů).

©2015-2018 VDC kancelářská technika s.r.o. | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta